ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία έχει  πιστοποιηθεί  από το φορέα πιστοποίησης T CERT  “Quality Management System ” ISO 9001:2015

Είμαστε σε συνεχή εγρήγορση  ώστε να  αναβαθμίζουμε  καθημερινά την  ποιότητα των υπηρεσιών μας η οποία και είναι και  στόχος  μας . Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία εργαζόμαστε καθημερινά προς την κατεύθυνση αυτή ενώ παράλληλα  φροντίζουμε  ώστε να πιστοποιούμαστε  διαρκώς  με νέα  συστήματα  αλλά και να αναβαθμίζουμε  τα ήδη υπάρχων   πάντα βέβαια μέσω   ανεξάρτητων φορέων .

Η SSC HYPERION SECURITY έχει  πιστοποιηθεί  με ανεξάρτητο και μοναδικό σήμα  από το Υπουργείο Ανάπτυξης .

Η SSC HYPERION SECURITY κατέχει την απαραίτητη  ‘’ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΗΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΄΄ Ι.Ε.Π.Υ.Α  από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη .

Η SSC HYPERION SECURITY  έχει  λάβει την απαραίτητη έγκριση ΣΤΟΛΗΣ , από το ΓΕΕΘΑ .