Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H SSC HYPERION SECURITY είναι   μια νέα πρωτοποριακή εταιρεία    στην Ελλάδα με εξειδίκευση, στην Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης  , στην Παροχή   Συμβουλών και  ολοκληρωμένων   Μελετών   Ασφαλείας  σε εγκαταστάσεις συστημάτων.

Αποστολή  και  προτεραιότητα  μας  είναι η καθοδήγηση με τεκμηριωμένες συμβουλές ασφαλείας για την  προστασία  φυσικών  προσώπων,επιχειρήσεων,οργανισμών  και φορέων  σε επικείμενο κίνδυνο, απειλή ή απώλεια που αφορά κτηριακές εγκαταστάσεις,πάγια, χρήματα, αξιόγραφα,εμπορεύματα , τιμαλφή, ανθρώπινο δυναμικό , μεταφορές χρηματοοικονομικών προϊόντων κ.τλ.

Η επιτυχία   οφείλετε   στην   έρευνα   και   την    ανάλυση   των  πραγματικών δεδομένων  μιας   επιχείρησης   ή ενός οργανισμού  , σε συνδυασμό  με  το  κόστος   που  ήδη   διατίθεται   ή δύναται  να  διατεθεί  στο  μέλλον ,   σε παντός  είδους  συστήματα   ασφαλείας  και   προσωπικού  ασφαλείας .

Η SECURITY SERVISES CONSULTAN παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλείας οπου αφού διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο στην εγκατάσταση και  τον χώρο που μας  ενδιαφέρει , καταγράφει αναλυτικά  τις  πιθανές εστίες κινδύνου   , βάση  των  οποίων εκδίδεται  η  έγγραφη αξιολόγηση τρωτότητας και ευπάθειας .

Στην  συνεχεία  εκπονεί το  γενικό  πλάνο  προστασίας των χώρων  της  εγκατάστασης  καθώς  και  την δημιουργία  των  απαραίτητων  διαδικασιών  ασφαλείας  που θα  πρέπει να  τηρούνται .

Σε περίπτωση που θα σας κινήσαμε το  ενδιαφέρον και σας  ενδιέφερε να κάνετε μια εποικοδομητική επένδυση στον τομέα της ασφάλειας, με  χαρά περιμένουμε την  ανταπόκριση  σας  .

Θα ήταν τιμή μας να  έχουμε  μια  εποικοδομητική συνάντηση μαζί σας.

Γιατί ασφάλεια σημαίνει γνώση, μάθηση, πρόληψη και προστασία των υλικών αγαθών και κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.