ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η SSC HYPERION SECURITH έχει την κατάλληλη γνώση –κατάρτιση  και εκπαίδευση καθώς  και την απαιτούμενη εμπειρία  και τεχνογνωσία ,προκειμένου να αποφέρει εποικοδομητικές λύσεις για την επιχείρηση.

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση  της εγκληματικότητας στην χώρα  μας .Καθημερινά κατακλυζόμαστε  από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  με εικόνες βίας  και κάθε  λογής εγκληματικών πράξεων  .Δεδομένου  ότι από το 2009 η Ελλάδα έχει εισέλθει σε περίοδο βαθιάς κρίσης και συνεχής ύφεσης  , δυστυχώς δεν φαίνεται να  υπάρξει καμία θετική αλλαγή στο προσεχές μέλλον .Κατά συνέπεια η συνεχής διαφαινόμενη κρίση επιτάσσει την λήψη δραστικών μέτρων από μέρους μας ώστε να  διαφυλάξουμε την σωματική μας  ακεραιότητα ,την επιχείρηση μας  και  την περιουσία  μας  .

Η πρόληψη  και η αποτροπή  είναι αρχές  που βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή στο τομέα της ασφάλειας των εταιρειών .Η παρουσία Συμβούλου Ασφαλείας στην επιχείρηση πλέον είναι   αναγκαία. Ο Σύμβουλος Ασφαλείας  είναι εκείνος που δρώντας  προληπτικά και αποτρεπτικά  σε  όλα τα επίπεδα αξιολογώντας  την κατάσταση που καλείται  να  αντιμετωπίσει. Διαθέτει  την  απαραίτητη εμπειρία ,ικανότητα και τεχνογνωσία ώστε να  ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας ενάντια  στην επιχείρηση ,συμβάλλοντας  στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία της ,που σε όλες  τις επιχειρήσεις είναι η  κερδοφορία των ιδιοκτητών  ,μετόχων .Απαραίτητος  παράγοντας είναι να διακρίνεται από εμπιστευτικότητα  και ακεραιότητα ,να  λειτουργεί αυτόνομα ,να μην υπάγεται  διοικητικά σε  κανένα  προϊστάμενο και να  βρίσκεται  σε άμεση επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της  εταιρείας ή τον ιδιοκτήτη της .