ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Θα  ήταν υπερβολή  να  πούμε  ότι  η  πρόληψη  και ο σχεδιασμός  εγγυώνται  την  100% ασφάλεια και  προστασία της  επιχείρησης  .Δυστυχώς  κάποιες  φορές όσο  τέλειο  και  ολοκληρωμένο και αν είναι ένα  πλάνο ασφαλείας  αδυνατεί  να  αποτρέψει  τον  κίνδυνο ,ακριβώς  επειδή εμπλέκονται  πολυάριθμοι  ,αστάθμητοι  εξωγενείς  παράγοντες .Σε αυτή την  περίπτωση  η  παρουσία  ενός  κατάλληλα  εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού ασφαλείας  είναι ανυπολόγιστης  σημασίας  για  την  αίσια  έκβαση  της  κρίσης  :

  1. Το  πρώτο βήμα είναι να έχουν αναγνωριστεί τα πιθανά σενάρια μιας οποιασδήποτε απειλής  και εν συνεχεία  η αναγνώριση  και  η εκτίμηση  του  μεγέθους  της απειλής  και του  κίνδυνου και τα σενάρια πρόληψης για την  αποτροπής της  .
  2. Ακολουθεί  η δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού και πλάνου  για  την ταχύτερη επίλυση  του  προβλήματος σε περίπτωση που συμβεί και τον  πλήρη έλεγχο της  κατάστασης .

Σε περίπτωση που η απειλή εμφανιστεί με πραγματικά γεγονότα τότε :

  1. Η SSC HYPERION SECURITY ενεργεί  επικουρικά  με τον υπεύθυνο της εγκατάστασης , όπου   καθοδηγεί και εποπτεύει  την σωστή και άμεση εφαρμογή του  σχεδίου δράσης καθόλη την διάρκεια της  κρίσης με  στόχο  όχι  μόνο την αντιμετώπιση αλλά  και  την ελαχιστοποίηση  των  απωλειών  για  την  εταιρεία.
  2. Λαμβάνει άμεσα  αποφάσεις  και κάνει σωστή αναθέσει εργασιών στο προσωπικό  ασφαλείας   για  την  ελαχιστοποίηση  των  κινδύνων  στους  πόρους  της  επιχείρησης .
  3. Αποτρέπει την γενικεύσει  της  κρίσης  και  φροντίζει  για την  αποφυγή ανασφάλειας  στο  προσωπικό.
  4. Καθησυχάζει τους εργαζόμενους  και  οργανώνει  κάθε  κίνηση και δράση του  τμήματος ασφαλείας

Το οικονομικό-πολιτικό πλαίσιο ,όπως  διαμορφώνεται σήμερα ,καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων φύλαξης και ασφαλείας των επιχειρήσεων ώστε να διαφυλαχτεί  ,η ομαλή λειτουργία , η  ευημερία  και η  ανταγωνιστικότητα  τους με  αποτέλεσμα  να αναπτύσσεται θετικά  το συγκριτικό πλεονέκτημα  τους  .

Οι  κίνδυνοι  και  οι  απειλές ελλοχεύουν  και  μπορούν να  αναστείλουν  κάθε  μορφή ανάπτυξης  με  τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα για την  επιχείρηση  , τους  πόρους  το  ανθρώπινο δυναμικό της και την φήμη της .